Regeneracja części przetartych materiałowych i skórzanych.